PREVÁDZKOVÉ PORIADKY PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovného prostredia vykonávame v zmysle zákona 355/2007 Z.Z. v znení neskorších predpisov a tiež príslušných vyhlášok pre splnenie povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy. Činnosť vykonávame prostredníctvom skúsených odborných zamestnancov v tejto oblasti.

Podľa potreby klienta spracovávame tieto druhy prevádzkových poriadkov:

 • Chemický faktor:
  • zváranie
  • drevo obrábanie
  • servis(auto, stroje a.i.)
  • poľnohospodárstvo
  • zdravotnícke zariadenia
  • školy
  • obce
 • Hluk
 • Vibrácie
 • Posudok fyzickej práce