POŽIARNE VODOVODY

Máme na predaj dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení – hydrantových systémov a ich súčastí – hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajších hydrantov s príslušenstvom. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto. 

Nástenné hydranty:

Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou

Hydrantové systémy s plochou hadicou – C-52, D-25

Príslušenstvo k nástenným hydrantom:

hadice, prádnice, spojky, skrine, ventily

Označenie nástenných hydrantov:

piktogram označenia stanovišťa hadicového zariadenia podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z., označenie parametrov hydrantu a návod na obsluhu podľa §13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.

POŽIARNE VODOVODY

Máme na predaj dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení – hydrantových systémov a ich súčastí – hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajších hydrantov s príslušenstvom. Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto. 

Nástenné hydranty:

Hydrantové systémy s plochou hadicou – C-52, D-25

Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou

Príslušenstvo k nástenným hydrantom:

hadice, prádnice, spojky, skrine, ventily

Označenie nástenných hydrantov:

piktogram označenia stanovišťa hadicového zariadenia podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z., označenie parametrov hydrantu a návod na obsluhu podľa §13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.