POŽIARNE UZÁVERY - POŽIARNE DVERE, KLAPKY

Z platnej legislatívy:
Podľa §5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. 

Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery členia na:

 • požiarne dvere,
 • požiarne okná,
 • požiarne poklopy,
 • požiarne klapky.

Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov … 

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádza z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:

 • typ požiarneho uzáveru – EI, EW, resp. S
 • požiarna odolnosť – určená v minútach
 • druh konštrukčných prvkov – D1, D2, resp. D3.

Ak sú známe tieto parametre, navrhneme Vám vhodné konkrétne prevedenie príslušného požiarneho uzáveru, prosim kontaktujte nás.

POŽIARNE UZÁVERY - POŽIARNE DVERE, KLAPKY

Z platnej legislatívy:
Podľa §5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. 

Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery členia na:

 • požiarne dvere,
 • požiarne okná,
 • požiarne poklopy,
 • požiarne klapky.

Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov … 

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádza z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:

 • typ požiarneho uzáveru – EI, EW, resp. S
 • požiarna odolnosť – určená v minútach
 • druh konštrukčných prvkov – D1, D2, resp. D3.

Ak sú známe tieto parametre, navrhneme Vám vhodné konkrétne prevedenie príslušného požiarneho uzáveru, prosim kontaktujte nás.