PRENOSNÉ/ POJAZDNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov. Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia. Na požiadanie zabezpečujeme dopravu a montáž hasiaceho prístroja spôsobilou osobou.

Ponúkame tieto typy hasiacich prístrojov:

Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C. 

Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie…

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol….

Požiare plynov

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C. Prenosné hasiace prístroje práškové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou prášku: 1 kg, 2 kg a 6 kg.

Práškový HP 1kg
Práškový HP 1kg
Práškový HP 2kg
Práškový HP 2kg
Práškový HP 6kg
Práškový HP 6kg

 

Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti.  

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol….

Požiare plynov

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -30C do +30C. Prenosné hasiace prístroje snehové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou CO2 2 kg a 5 kg.

Snehový HP 5kg
Snehový HP 5kg
Snehový HP 2kg
 Snehový HP 2kg
 

 

Hasiace prístroje vodné sú vhodné na hasenie požiarov triedy A.  

Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie…

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C. Prenosné hasiace prístroje vodné sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou 9 litrov.

Vodný HP 9kg
Vodný HP 9kg

PRENOSNÉ/ POJAZDNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Predávame všetky bežné typy hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov. Predávame výlučne certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia. Na požiadanie zabezpečujeme dopravu a montáž hasiaceho prístroja spôsobilou osobou.

Ponúkame tieto typy hasiacich prístrojov:

Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C. 

Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie…

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol….

Požiare plynov

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C. Prenosné hasiace prístroje práškové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou prášku: 1 kg, 2 kg a 6 kg.

Práškový HP 1kg
Práškový HP 1kg
Práškový HP 2kg
Práškový HP 2kg
Práškový HP 6kg
Práškový HP 6kg

 

Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti.  

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr.: benzín olej, farby, alkohol….

Požiare plynov

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -30C do +30C. Prenosné hasiace prístroje snehové sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou CO2 2 kg a 5 kg.

Snehový HP 5kg
Snehový HP 5kg
Snehový HP 2kg
 Snehový HP 2kg
 

 

Hasiace prístroje vodné sú vhodné na hasenie požiarov triedy A.  

Požiare pevných látok organického pôvodu napr.: drevo, papier, slama, uhlie…

 

Prístroje pracujú v teplotnom funkčnom rozsahu od -20C do +60C. Prenosné hasiace prístroje vodné sa bežne vyrábajú v prevedení s náplňou 9 litrov.

Vodný HP 9kg
Vodný HP 9kg