BEZPEČNOSTNO- TECHNICKÉ SLUŽBY „BOZP“

Prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika vykonávame činnosť bezpečnostnotechnickej služby a vypracovanie dokumentácie BOZP.

Zabezpečujeme komplexné služby vrátane zastupovania pred kontrolnými orgánmi (inšpektorát práce). Detaily poskytneme na osobnom stretnutí alebo elektronickou komunikáciou athpo@athpo.sk