SÍDLO SPOLOČNOSTI

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

IČO: 46 727 540
DIČ: 2023543786
IČ DPH: SK2023543786

reg: Okresný súd Prešov – 26197/P
IBAN: SK10 0200 0000 0030 2925 8551

Prevádzka

ATH-PO s.r.o.- kancelária
Strojnícka 9
080 06 Prešov
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk