TLAKOVÉ SKÚŠKY HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. v našej opravovni hasiacich prístrojov. Tlakovú skúšku je nutné vykonávať na všetkých druhoch hasiacich prístrojov. Z pravidla sa tlaková skúška vykonáva každých 5 rokov(v prípade vodných hasiacich prístrojov každé 3 roky) alebo pri oprave a plnení aby sme vedeli zabezpečiť akcieschopnosť hasiaceho prístroja v prípade potreby. 

Zabezpečujeme tlakové skúšky všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.

TLAKOVÉ SKÚŠKY HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. v našej opravovni hasiacich prístrojov. Tlakovú skúšku je nutné vykonávať na všetkých druhoch hasiacich prístrojov. Z pravidla sa tlaková skúška vykonáva každých 5 rokov(v prípade vodných hasiacich prístrojov každé 3 roky) alebo pri oprave a plnení aby sme vedeli zabezpečiť akcieschopnosť hasiaceho prístroja v prípade potreby. 

Zabezpečujeme tlakové skúšky všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.