HYGIENICKÉ MINIMUM PRI PRÁCI S POTRAVINAMI

Školenie pre hygienické minimum pri práci s potravinami je určené pre osoby, ktoré majú záujem pracovať v potravinárstve(kuchyne, jedálne, reštaurácie, výroba, skladovanie a.i.). Školenie je príprava pre absolvovanie skúšok na RÚVZ na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Na školení sa dozviete:

  • základné hygienické požiadavky na predaj potravín
  • sanitačný program
  • legislatíva
  • epidemiologicky závažné činnosti – definícia
  • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia