POŽIARNE VODOVODY

Vykonávame kontroly a revízie požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hadíc podľa vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z. Disponujeme potrebnými oprávneniami a materiálovým a technickým vybavením. 

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení.

POŽIARNE VODOVODY

Vykonávame kontroly a revízie požiarnych vodovodov a tlakové skúšky hydrantových hadíc podľa vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z. Disponujeme potrebnými oprávneniami a materiálovým a technickým vybavením. 

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení.