KONTROLY HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. na prevádzkach našich zákazníkov, ale aj v našej opravovni hasiacich prístrojov. Kontroly hasiacich prístrojov zabezpečujeme odborne spôsobilými osobami so skúsenosťami a potrebným vybavením, ktoré je schválené výrobcom každého druhu hasiaceho prístroja. 

Zabezpečujeme kontroly všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.

KONTROLY HASIACICH PRÍSTROJOV

Vykonávame kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. na prevádzkach našich zákazníkov, ale aj v našej opravovni hasiacich prístrojov. Kontroly hasiacich prístrojov zabezpečujeme odborne spôsobilými osobami so skúsenosťami a potrebným vybavením, ktoré je schválené výrobcom každého druhu hasiaceho prístroja. 

Zabezpečujeme kontroly všetkých druhov hasiacich prístrojov certifikovaných na slovenskom trhu v zhode s normou EN3.