O NÁS

Naším úsilím je prevýšiť očakávania zákazníkov pri poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce(BOZP), požiarnej ochrany(PO) a dohľadu nad pracovnými podmienkami(PZS).

Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti BOZP, PO a PZS, prostredníctvom ktorých získala oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce, Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru a Úradom verejného zdravotníctva.

Našim zákazníkom poskytujeme najspoľahlivejšie a najefektívnejšie riešenia v oblasti bezpečnosti práce, pracovnej zdravotnej služby a protipožiarnej ochrany.

Zabezpečujeme vybavenie objektov certifikovanými a legislatívne schválenými požiarnotechnickými zariadeniami(hasiacie prístroje, hydranty, hadice a i.). 

Zameriavame sa individuálne na veľkoobchodných a rovnako aj na maloobchodných zákazníkov v tejto oblasti.

NAŠA PONUKA

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

REVÍZIE A SERVIS

SÍDLO SPOLOČNOSTI

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

IČO: 46 727 540
DIČ: 2023543786
IČ DPH: SK2023543786

reg: Okresný súd Prešov – 26197/P
IBAN: SK10 0200 0000 0030 2925 8551

Prevádzka

ATH-PO s.r.o.- kancelária
Strojnícka 9
080 06 Prešov
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk