VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI BOZP

Na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce ev. číslo VVZ-0366/12-01.1 prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika vykonávame školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti BOZP. 

Každý zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť školenia zamestnancov v oblasti BOZP. 

Detaily poskytneme na osobnom stretnutí alebo elektronickou komunikáciou athpo@athpo.sk