PLNENIE

Zabezpečujeme plnenie hasiacich prístrojov práškových, snehových CO2 a vodných. Taktiež vykonávame plnenie tlakových fliaš technickým a potravinovým plynom CO2.

PLNENIE

Zabezpečujeme plnenie hasiacich prístrojov práškových, snehových CO2 a vodných. Taktiež vykonávame plnenie tlakových fliaš technickým a potravinovým plynom CO2.